تقویم عکاسی: انسل آدامز

آخرین مصاحبه با یکی از مشهورترین عکاسان منظره جهان. به‌مناسبت ۲۰ فوریه زادرو او

ادامه مطلب