هنر عکاسی خیابانی: نگاه عکاسان معاصر

عکاسان خیابانی با ثبت لحظه‌ای که ممکن است دیگران هرگز آن را ندیده نباشند، می‌توانند کاری کنند تا از منظری جدید به دنیای پیرامون خود نگاه کنیم.

ادامه مطلب