قدرت عکاسی: بروس دیویدسن، کوتوله سیرک

اگر داستانی بخواهم، آن داستانِ رابطه‌ی من و سوژه است—داستانی که مرا تعریف می‌کند به‌جای آن که من آن را تعریف کنم.

ادامه مطلب