نمایشگاه «سوگواری برای خواهر مرده» در گالری مهروا

این نمایشگاه مشتمل بر ۴۰ اثر عکاسی دیجیتال در ابعاد گوناگون به صورت سیاه و سفید و رنگی است.

ادامه مطلب