شروع فعالیت دپارتمان تخصصی عکاسی تبلیغاتی

با حضور و مدیریت استاد داریوش کیانی و رویکرد آموزش صددرصد کاربردی از ترم تابستان ۱۴۰۱ هنرجو می‌پذیرد.

ادامه مطلب