دیده می‌شوید؛ نگاهی به سلف‌پرتره (خودنگاره) در تاریخ عکاسی

با نوشته‌هایی از سهیلا شمس، حبیب سروش، حسام رضایی، سارا زندوکیلی، سمیرا حاتمی‌زاده، سمیه امیری، شه‌مال مرتضایی، معصومه آقایی

ادامه مطلب