معرفی برندگان رقابت Portrait of Humanity 2019

این رقابت با دعوت از عکاسان در هر سطحی، از آنها خواسته که جهان و صورت‌های گوناگون انسانیت را از نگاه خود به تصویر بکشند.

ادامه مطلب