ساسان توکلی: اگر راننده کامیون هم بودم، عکاسی می‌کردم

ساسان توکلی نامی بسیار آشناست. عکاسان جدا از وب سایت تهران ۲۴، حضور پر انرژی او را در مراسم...

ادامه مطلب