هنوز هم دیدگاه رادیکال سوزان سانتاگ نحوه نگاه‌مان به عکاسی را شکل می‌دهد

مجموعه مقالات سانتاگ در سال ۱۹۷۷ با عنوان «درباره عکاسی» شاید دوراندیشانه‌ترین و اثرگذارترین کتابی باشد که تاکنون درباره‌ی این رسانه نوشته شده است.

ادامه مطلب