خشونت بدون روتوش به روایت نن گلدین

این، یادگاریِ تکان دهنده خشونتی است که نگاه صریح ثبت کننده‌اش تفاوت معناداری با نگاه دیگر قربانیان خشونت دارد؛ نگاهی مسلح به فریادی بی‌صدا، مستقیم به دوربین.

ادامه مطلب