گفتگو با «بهروز مهری» المپیک؛ کارخانه تولید عکس

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی با بهروز مهری درباره المپیک ۲۰۰۸ گیتا جاودانی- پکن هنوز از تب و تاب...

ادامه مطلب