نمایش کرانه خیابان‌های آلمان در نمایشگاه Germany Street Fronts

به مناسبت سال دوستی آلمان و آمریکا کرانه‌ی خیابان‌های بیش از ۴۰ شهر آلمان در آمریکا به نمایش در می‌آیند.

ادامه مطلب