درخشش عکاسان ایرانی در جایزه عکس سال آسیا ۲۰۲۲

عکاسان ایرانی از مجموع ۷۰ اثر برگزیده در رقابت عکس سال آسیا، ۱۳ جایگاه را مال خود کردند.

ادامه مطلب