عکس‌های منتخب ماه: جهان زیر سایه کرونا

اگر یک ماه گذشته جهان را بتوانیم در یک کلمه خلاصه کنیم، آن چیزی جز «کرونا» نخواهد بود.

ادامه مطلب