حضور فاطمه بهبودی در جشنوارهٔ عکس آبسکیورای ۲۰۱۴

این عکاس ایرانیبه عنوان یکی از پنج منتخب بخش ویژهٔ نمایش آثار عکاسان زن آسیایی انتخاب شده است.

ادامه مطلب