«دیوار بر روی دیوار»؛ نمایشگاه خیابانی فرهاد فخریان

این نمایشگاه در قالب یکی از برنامه‌های جشنوارهٔ هنری جورج‌تاون مالزی برگزار شده است.

ادامه مطلب