فیلیکس نادار پیشتاز حضور همه‌جانبه‌ی تن

علیرغم عرضه‌ صدها مدل دوربین و گرفتن بی‌شمار پرتره طی این سال‌ها، اشتیاق آدم‌ها برای ثبت و نمایش تصویر خود به نوعی اعتیاد و حتی جنون تبدیل شده است. ریشه‌ی این رویکرد کجاست؟

ادامه مطلب