قدرت عکاسی: مارک ریبو، نقاش برج ایفل

«شگفتی از هر نوعش انتظار عکاس را می‌کشد—آنها چشم مشتاقانِ دیدن را باز و قلب‌شان را به تپش می‌اندازند.»

ادامه مطلب