قدرت عکاسی: ماریو جاکوملی، پسربچه اهل اسکانو

در اسکانو، فقط می‌خواستم رویاپردازی کنم و این کار را کردم.

ادامه مطلب