نمایشگاه مجید کورنگ بهشتی در گالری ایام دبی

گالری ایام در شهر دبی از ۲۰ شهریورماه جاری به مدت یک‌ماه میزبان نمایشگاهی با نام «فضاهای گویا»...

ادامه مطلب