برچسب: محمدرضا میرزایی

کارگاه آزاد عکاسی با محمدرضا میرزایی

سایت عکاسی در ترم تابستان  ۹۲ «کارگاه آزاد عکاسی با محمدرضا میرزایی»، را از یکشنبه ۲۳ تیر ۹۲ برگزار می‌کند.در این کارگاه که پنج جلسه به طول خواهد انجامید، هنرجویان ضمن شرکت در کلاس‌ها و آشنایی عمومی با اید‌ه‌های متفاوت در...

ادامه مطلب
Loading
preloader