کتاب «کارکردهای فرهنگی – هنری عکاسی در ایران»

این اثر با تالیف دکتر محمد خدادادی مترجم‌زاده توسط انتشارات مرکب سپید به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب