عکس برگزیده جایزه مطبوعاتی بایو کالوادوس-نرماندی با سرداوری منوچهر دقتی

هیأت داوران جایزه بایو کالوادوس-نرماندی به ریاست منوچهر دقتی برگزیدگان این رویداد بین‌المللی مطبوعاتی را اعلام کردند.

ادامه مطلب