از مسابقه عکس سینا تا سینماگران عکاس؛ قسمت دوم

دومین قسمت از گفت‌وگو با نادر داوودی پیرامون مسابقه عکس سینا و حضور سینماگران در عکاسی ایران.

ادامه مطلب