مجموعه‌عکس: بند ارواح

دَرِن پی‌یرسن با مهارتی ویژه در نقاشی با نور عکس‌هایی رنگارنگ از یک بند موسیقی اسکلتی خلق کرده است.

ادامه مطلب