گفت وگو با نیکول فریدنی

چه طور شد که به عکاسی از طبیعت علاقه مند شدید؟ این سوال خوبی است ولی جواب آن کمی مشکل است. چرا؟ برای اینکه عکاســی اصولاً همیشه با طبیعــــت ارتباط دارد. من به ‌جز اینکه به عکاسی از طبیعت علاقه دارم به خود طبیعت نیز علاقه ‌مندم....

ادامه مطلب