تفاوت دو نگاه: مقایسه آثار رابرت فرانک و هانری کارتیه برسون

فرانک و کارتیه‌برسون در یک دوران و از موضوعات مشابهی عکاسی کرده‌اند اما رویکردشان در عکاسی نشان از تفاوت‌های ریشه‌ای آنها دارد.

ادامه مطلب