تقویم عکاسی: واکر اونز

عکاس مشهور قرن بیستم واکر اونز در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش از دوران کاری و نظراتش در باب عکاسی، هنر و سیاست می‌گوید، به‌مناسبت ۳ نوامبر زادروز او

ادامه مطلب