تقویم عکاسی: ویجی

فتوژورنالیست مشهور ویجی از روش کار خود، تجربه‌های عکاسی و نگاهش به حرفه عکاسی خبری می‌گوید. به‌مناسبت ۱۲ ژوئن زادروز این عکاس

ادامه مطلب