تقویم عکاسی: ویلیام کلاین

ویلیام کلاین از مشهورترین عکاسان قرن بیستم از نحوه‌ی ورودش به دنیای عکاسی، تجربه‌ی فیلمسازی و عکاسی کردن در خیابان می‌گوید. به مناسبت ۱۹ آوریل زادروز او

ادامه مطلب