عکاسان معاصر جهان: حسن حجاج، پاپ‌آرتیست مراکشی

نخستین مرور آثار عکاس معاصر مراکشی مقیم لندن، تصویرگر فرهنگ عامه شمال آفریقا و پیشینه‌ی مراکشی اوست.

ادامه مطلب