عکاسی مطبوعاتی به معنای واقعی

  در روزهای آغازین انقلاب، عکاسی خبری و مطبوعاتی مانند امروز نبود و تعداد معدودی عکاس در این شاخه...

ادامه مطلب