نمایشگاه عکس‌های آرش پژوه در گالری شمیده

با عنوان «منطقه ۱-» جمعه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹ در گالری شمیده گشایش می‌یابد.

ادامه مطلب