Tag: گالری شمیده

نمایشگاه گروهی عکس آنلاین «میان—عکس» در گالری شمیده

به نمایشگاه‌گردانی بهنام کامرانی و با نمایش آثاری از شهرام احمدزاده ترکمانی، امیرمسعود اقارب پرست، امید امیدواری، امید پورآذر، آرش پژوه، جاوید تفضلی، آوازه جواهریان، هوفر حقیقی، حنانه حیدری، مهدی خندان، شهاب سلیمیان، فرزانه فاضلی، فریدون فربود، پریسا فهامی، رومین محتشم، مهدی مقیم‌نژاد، رودابه نژاد و زهرا هوشیاری‌پور

ادامه مطلب
Loading