نمایشگاه گروهی عکس «دم» در گالری نگاه

«زن» از دیرباز تا کنون، الهام بخش هنرمندان بوده و به طرق مختلف در آثار آنان مورد بازنمایی قرار گرفته است.

ادامه مطلب