• در صورت تمایل به شرکت در هر یک از کلاس‎های آموزشگاه عکاسی حرفه‎ای با تکمیل فرم زیر از شروع دوره جدید مطلع شوید.
  • همچنین اگر محدودیت زمان برای شرکت در کلاس دارید با تکمیل فرم زیر ما را مطلع کنید. اگر درخواست ها برای یک روز و ساعت مشخص به حد نصاب حداقل ۶ نفر برسد کلاس برای زمان درخواست شده برنامه‎ریزی و ثبت نام شروع می‎شود.
  • توجه داشته باشید که این فرم به معنی رزرو یا ثبت نام کلاس نیست. در صورت تشکیل کلاس جدید یا به حد نصاب رسیدن درخواست‎ها از طریق پیامک مطلع می‎شوید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .