• در صورت تمایل به شرکت در هر یک از کلاس‌های آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای با تکمیل فرم زیر از شروع دوره جدید مطلع شوید.
  • همچنین اگر محدودیت زمان برای شرکت در کلاس دارید با تکمیل فرم زیر ما را مطلع کنید. اگر درخواست‌ها برای یک روز و ساعت مشخص به حد نصاب حداقل ۶ نفر برسد کلاس برای زمان درخواست شده برنامه‌ریزی و ثبت نام شروع می‌شود.
  • توجه داشته باشید که این فرم به معنی رزرو یا ثبت نام کلاس نیست. در صورت تشکیل کلاس جدید یا به حد نصاب رسیدن درخواست‌ها از طریق پیامک مطلع می‌شوید.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true” “]