lrbook.jpg
 

Martin Evening یکی از مولفین پرکار در صنعت digital imaging است و کتابهای فراوانی در باب ویرایش و پردازش تصاویر و نرم افزارهای مختلف نوشته است.
در مورد Lightroom چند کتاب معروف وجود دارد که یکی از آنها با نام Adobe Photoshop Lightroom Book, The: The Complete Guide for Photographers متعلق به مارتین است. با معرفی نسخه جدید Lightroom 1.1 ، مارتین یک تکمله برای کتابش منتشر نمود که خریداران قبلی میتوانند این فایل PDF را دریافت کنند. اما کسانیکه کتاب اصلی را نخریده اند نیز میتوانند با ثبت نام در انتشارات Peachpit و وارد نمودن کد ISBN زیر این فایل را که حاوی ۱۷۷ صفحه میباشد با حجم ۲۰ مگابایت دریافت نمایند.
ISBN= 0321385438

>اطلاعات بیشتر