ansel.jpg

کتاب جدیدی از عکسهای آنسل آدامز با عنوان Ansel Adams: 400 Photographs منتشر شده است که شامل طیف گسترده‌ای از کارهای آنسل، در یک کتاب تک‌جلدی می‌باشد. عکسها به ۵ دوره تاریخی تقسیم شده‌اند و کارهای او را از سالهای ۱۹۱۶ تا سالهای ۱۹۶۰ دربرمی‌گیرند. مطالب خواندنی دیگری نیزمانند توضیحاتی راجع به عکسها و روش کار انسل آدامز، تکمیل کننده این مجموعه است.

مایک جانستون(+) عقیده دارد که این کتاب جدید، چیزی نزدیک به یک Catalogue raisonné از کارهای انسل است.

Catalogue raisonné (به نقل از ویکی‌پدیا + ) مجموعه‌ای فراگیر از کارهای هنرمند است که شامل موارد زیر باشد:
– تمام عکس های کارهای هنری دارای توضیح باشند
– محل اجرا یا تهیه تمام کارها مشخص باشد
– شامل لیست تمام نوشتجاتی باشد که در مورد کارها توضیح داده‌اند
– شرایط تهیه آثار مشخص باشد
– شامل آثار مورد مناقشه و بحث باشد
– شامل توضیحاتی در مورد زندگی هنرمند باشد.
– شامل اندیسهای کاملی در مورد آثار باشد( محل فعلی، صاحب فعلی و …)

دیدن کنتراست و زیبایی خاص کارهای آنسل، به تمام دوستداران عکاسی در عصر دیجیتال توصیه می‌شود.
قیمت کتاب ۲۶ دلار است.