fuji2.gif
بنابر گزارش رسیده شرکت فوجی انگلیس همچنان به بازار فیلم عکاسی به عنوان یک بازار مهم برای خود اعتقاد دارد. در حالی که این روزها خبرهای اندکی در مورد دوربین‌های فیلمی بگوش می‌رسد، این سوال پیش می‌آید که بعد از شرکت کداک کدام شرکت به کناره‌گیری از بازار فیلم عکاسی و دوربین‌های فیلمی اقدام خواهد نمود. در چنین شرایطی شرکت فوجی تولید ۴ نوع فیلم عکاسی جدید را اعلام نموده که در سال ۲۰۰۴ به بازار خواهد آمد.