digitalcamera.jpg
مترجم : نادر خرمی‌راد
تعداد صفحه ها : ۴۶۴
نویسنده : نادر خرمی‌راد
ISBN : 964736377X
قیمت : ۳۲۰۰ تومان
در این کتاب مواردی از قبیل : شناخت قسمتهای مختلف دوربین‌های دیجیتال، آشنایی با مشخصات دوربین‌ها و درک معنی و کاربرد آنها، تهیه دوربینی مطابق با نیازها و بودجه شما، تکنیک‌های عکاسی و تسلط بر آنها، جنبه‌های زیبایی شناختی عکس و راههای بهبود بخشیدن آنها، ویرایش عکس‌ها در کامپیوتر و موضوعات مفید و متنوع دیگر مورد بحث و بررسی قرارگرفته‌ست. حتی اگر عکاس دیجیتال نباشید نیز می‌توانید از این کتاب استفاده کنید و چیزهای بسیاری در مورد عکاسی یاد بگیرید.