شرکت فوجی بتازگی نوع سنسور جدیدی بنام SuperCCD SR را معرفی نموده است. اعلام این محصول دومین اعلام فوجی در مورد ساخت سنسوری است که چهارمین پیشرفت SuperCCD شناخته میشود. SuperCCD SR (Super Dynamic Range) تقریبا دو گام محدوده دینامیکی بالاتر از CCD های معمولی دارد. ( محدوده دینامیکی عبارتست از نسبت بین شدیدترین تا ضعیفترین نور موجود در صحنه. معمولا دوربین های عکاسی نمی توانند تمام محدوده نوری موجود در صحنه هایی که تفاوت نوری زیادی وجود دارد را بدرستی ثبت نمایند. هر چه محدوده دینامیکی یک CCD دارای گامهای بیشتری باشد توانایی آن در ثبت دقیقتر جزئیات موجود در سایه روشنهای تصویر بیشتر خواهد بود-م) پشت هر میکرولنز روی سطح سنسور دو فتودیود وجود دارد، فتودیود اصلی سطوح تاریک و عادی نور را ثبت می کند (دارای حساسیت بالاتری است) و دومی جزئیات روشنتر را می گیرد (حساسیت کمتری دارد). سیگنالهای دو سنسور بطریقی هوشمندانه ترکیب می شوند تا تصویری با محدوده دینامیکی گسترده تری ارائه دهند. اولین سنسور از نوع SuperCCD SR دارای تعداد پیکسل های موثر۳ مگاپیکسل می باشد.
شرکت فوجی فیلم SuperCCD SR را به عنوان تکنولوژی معرفی نموده است که برای شبیه سازی محدوده دینامیکی نگاتیوها طراحی شده است. فیلم های عکاسی دارای لایه های مختلف با حساسیت مختلف می باشند که محدوده دینامیکی وسیعی را ایجاد می نمایند. SuperCCD SR به گونه ای طراحی شده است که این خاصیت را با استفاده از دو فتودیود که دارای حساسیت های متفاوت می باشند شبیه سازی نماید.SuperCCD SR برای جایگزینی فیلم با استفاده از دو فتودیود با حساسیت های متفاوت طراحی شده است.ساختار SuperCCD SR – یک میکرولنز در ابتدا، یک فیلتر رنگ و دو فتودیود روی هر نقطه سنسورفتودیود اصلی حساسیت بالا اما حدوده دینامیک کمی دارد و طیف های تاریک و عادی را می گیرد.فتودیود دوم حساسیت پایین اما محدوده دینامیک ۴ برابر فتودیود اصلی دارد .پردازنده دوربین خروجی دو فتودیود را پردازش نموده و تصویر نهایی دارای محدوده دینامیکی گسترش یافته بوجود می آید.در زمان عکس برداری هر دو فتودیود اطلاعات را همزمان ثبت مینمایند. فتودیود اصلی ابتدا و فرعی بعد از آن خوانده می شود.شبیه سازی کارآییشماتیک آرایش فتودیودهای SuperCCD SR – با استفاده از این سنسور تصویر عکس به دست آمده جزئیات بیشتری ر ا در نواحی بسیار روشنتر یا تناریکتر ازحد معمول در بر خواهد داشت. با استفاده از یک سنسور با ۳ میلیون سلول (جفت فتودیودها)، الگوریتم LSI دوربین مقادیر بینابینی را محاسبه نموده و فایلی با دقت ۶ میلیون پیکسل به دست خواهد داد.
برای مطالعه بیشتر و یا دیدن عکسها با وضوح بیشتر اصل مقاله را در اینجا ببینید.