دوربین های دیجیتال دارای مدهای فلاش مختلفی می باشند. در این نوشتار خلاصه سعی می شود توضیحی بر مدهای مرسوم و اثر آنها داده شود.

مد Fill In Flash
در این مد هر چند ممکن است شرایط نوری محیط به فلاش نیازی نداشته باشد دوربین مجبور به فلاش زدن می شود. به این مد ، مد فلاش اجباری Forced Flash نیز گفته می شود. استفاده از این مد راهی برا ی اضافه نمودن نور به ناحیه جلویی تصویر (سوژه)، بدون در نظر گرفتن میزان نور در زمینه است.


د رمثال زیر اثر فلاش نشان داده شده است. از مجسمه در مقابل یک جعبه نور عکس گرفته شده است که اثری شبیه به عکاسی از سوژه در مقایل یک زمینه نورانی ایجاد می نماید.سوژه تحت تاثیر نور شدید زمینه قرار گرفته است.در این تصویر از فلاش استفاده شده و سوژه به وضوح نشان داده شده است.

مد فلاش تاخیری Slow Synch Flash
این مد فلاش اجازه گرفتن پیش زمینه روشن و پس زمینه تاریک را به عکاس می دهد. این گزینه ویژه فلاش معمولا برای عکاسی از سوژه ای که در مقابل منظره شب قرار دارند استفاده می شود. در این مد، دوربین از سرعت شاتر آهسته استفاده می کند و فلاش در یک لحظه در حین عکاسی روشن می شود. سرعت شاتر آهسته اجازه ثبت روشن پس زمینه را می دهد ، در حالی که با زدن فلاش، نور به پیش زمینه تابانده شده و سوژه نیز به وضوح در تصویر ثبت می شود.
تصاویر زیر در فتوشاپ ایجاد شده اند، ولی اثر فلاش تاخیرث چیزی شبیه به اثر نشان داده شده در زیر می باشد.
بدون فلاشبا فلاش تاخیری

فلاش زود هنگام (First Curtain Flash)
این مد فلاش با زمان فلاش زدن دوربین در حین گرفتن عکس ایجاد می شود. از آنجا که زمان تابیدن نور فلاش بسیار کمتر از زمان عکاسی است – زمانی که شاتر باز است – زمان دقیقی که در حین عکاسی فلاش زده می شود بر روی تصویر تاثیر می گذارد.
این مد به این معنی است که فلاش در اولین لحظه باز شدن شاتر روشن می شود. تصویر به دست آمده سوژه را به روشنی نشان می دهد، اما از آنجا که شاتر بیشتر از زمان فلاش زدن باز می ماند، مسیر نقاط نورانی روی سوزه به صورت ردی در تصویر که از سوژه خارج می شود باقی می ماند.فلاش زود هنگام، توجه نمایید که نور چراغ اتومبیل به بیننده القا می کند که اتومبیل به سمت عقب حرکت می کند.

فلاش دیر هنگام (Second Curtain Flash)
در این مد فلاش چند میلی ثانیه قبل از بسته شدن شاتر روشن می شود. نتیجه به دست آمده اثری عکس فلاش زود هنگام دارد. سوژه یا مردم در پایان حرکت نشان داده شده دیده خواهند شد و باعث می شود که رد حرکت در پشت آنان دیده شود.فلاش دیر هنگام، توجه نمایید که رد نورهای ماشین در پشت آن دیده می شود که اثری طبیعی تر ایجاد می کند.

مدهای فلاش دیگری نیز در دوربین های دیجیتال وجود دارد مانند کاهش قرمزی چشم و فلاش اتوماتیک که به علت واضح بودن کار آن توضیحی در مورد آن نمی دهیم.