یکی از امکانات جالب دوربینهای دیجیتال، براکتینگ خودکار (محدوده بندی خودکار) است.البته براکتینگ خودکار نوردهی ، از مدتها قبل در دوربینهای غیر دیجیتال نیز وجود داشته است اما در دوربینهای دیجیتال علاوه بر این نوع، براکتینگ های دیگری نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

مفهوم براکتینگ:
فهم براکتینگ بسیار ساده است.در براکتینگ چندین عکس با تنظیمات مختلف از موضوع گرفته می شود تا حداقل یک عکس ایده آل تهیه شود.مثلا در براکتینگ نوردهی ،چند عکس با نورسنجیهای مختلف گرفته می شود تا یکی از آنها از لحاظ نور، عالی باشد.حال اگر این فرآیند به طور اتوماتیک توسط دوربین انجام گردد،به آن براکتینگ خودکار (Autobracketing ) می گویند.

انواع براکتینگ خودکار
همانگونه که گفته شد، در دوربینهای دیجیتال انواع مختلفی از براکتینگ خودکار وجود دارد که در اینجا تک تک مورد بحث قرار می گیرند.

براکتینگ خودکار نورسنجی (Exposure Autobracketing )
این نوع براکتینگ نسبت به سایر انواع، سابقه بیشتری داشته و در دوربینهای بیشتری نیز وجود دارد.در این فرآیند سه فریم از موضوع، با نورسنجیهای مختلف تهیه می شود.در برخی دوربینها در صورت نیاز میتوان تا ۵ فریم نیز از موضوع تهیه کرد.مقدار تغییر روشنایی در فریمهای مختلف به صورت کسری از EV(Exposure Value) بیان میشود.(مثل +۰.۵EV و -۰.۵EV )

نورسنجی خودکار
نورسنجی با -۰.۷EV
نورسنجی با +۰.۷EVاین نوع براکتینگ نسبتا سریع انجام می شود.ابتدا یک عکس با نورسنجی محاسبه شده توسط دوربین تهیه می شود.سپس یک عکس با میزان نوردهی کمتر و یک عکس با میزان نوردهی بیشتر از مقدار محاسبه شده ،تهیه خواهد شد.این ترتیب ،در برخی دوربینها قابل تغییر است.مثلا ابتدا عکسی با میزان کمتر نوردهی ،سپس عکسی با نورسنجی محاسبه شده و در نهایت عکسی با میزان نوردهی بیشتر و یا ترتیبهای دیگر.
در دوربینهای غیر دیجیتال ،هنگام انجام فرآیند براکتینگ خودکار نورسنجی، تنها یکی از پارامترهای اندازه دیافراگم یا سرعت شاتر تغییر می کند اما در دوربینهای دیجیتال، این فرآیند میتواند به صورت ترکیبی از تغییر هر دو پارامتر انجام شود.


براکتینگ خودکار اشباع رنگ(Saturation Autobracketing )
این نوع براکتینگ در برخی دوربینهای دیجیتال وجود دارد.در این فرآیند دوربین به طور خودکار در فریمهای مختلف،مقدار اشباع رنگ را تغییر میدهد. این تکنیک بخصوص در مواردی که وسعت زیادی از عکس را آسمان آبی تشکیل میدهد ،مفید واقع می شود.

کاهش اشباعافزایش اشباعاشباع نرمالبراکتینگ خودکار تراز سفیدی (White Balance Autobracketing )
این نوع براکتینگ نیز فقط در برخی دوربینهای دیجیتال وجود دارد.
در فرآیند براکتینگ اشباع رنگ، اشباع تمام رنگها تغییر می کند اما دراین براکتینگ ،ابتدا یک عکس با تراز سفیدی خودکار دوربین گرفته می شود ، سپس یک عکس با افزایش تون رنگ آبی و در نهایت یک عکس با افزایش تون رنگ قرمز تهیه میگردد.افزایش تون قرمزافزایش تون آبیتراز سفیدی خودکار دوربین

براکتینگ خودکار شارپنس (Sharpness Auto Bracketing)
امروزه استفاده از این نوع براکتینگ بیشتر شده است.به طور معمول عکسهایی که توسط دوربین دیجیتال تهیه می شوند،با استفاده از پردازشگر داخلی شارپ میگردند.در برخی دوربینها امکان حذف این فرآیند وجود دارد(برای استفاده از پردازش نرم افزاری Unsharp Masking بهتر است که این فرآیند توسط دوربین انجام نشود).
در براکتینگ خودکار شارپنس ۳ تصویر ذخیره میشود:یک تصویر با انجام شارپنس پیشفرض،یک تصویر با شارپنس کمتر از مقدار پیشفرض ویک تصویر نیز با شارپنس بیشتر از مقدار پیشفرض دوربین.
تصویر شارپترتصویر با شارپنس کمترتصویر با شارپنس معمولی

این موضوع امکان کنترل کاملی در زمینه شارپنس فراهم مینماید که به خصوص در تهیه عکسهای پرتره بسیار مفیداست :در یک تصویر شارپ پرتره،هدف تاکید روی جزئیاتی است که در حالت معمول یا دیده نمی شوند ویا به آنها توجه نمی شود.اما یک تصویر پرتره کمتر شارپ، بیشتر طبیعی به نظر خواهد رسید. در نهایت بسته به مورد، عکاس میتواند از تصویر دلخواه استفاده نماید.

براکتینگ خودکار کنتراست (Contrast Autobracketing )
در دوربینهای غیر دیجیتال،تمام تغییرات کنتراست در هنگام چاپ عکس و در تاریکخانه انجام میشود.اما در دوربینهای دیجیتال، کنترل میزان کنتراست هم در دوربین و هم پس از تهیه عکس و توسط نرم افزار قابل انجام است.در فرآیند براکتینگ خودکار کنتراست، ۳ تصویر( و یا در دوربینهای حرفه ای،۵ تصویر)با کنتراست کم تا زیاد تهیه می شود.
کاهش کنتراستافزایش کنتراستکنتراست معمولی

تشخیص تغییرات کنتراست در تصاویر رنگی مشکلتر از تصاویر سیاه و سفید است.در تصاویر رنگی تغییرات کنتراست را بیشتر در نواحی عمق سایه ها و یا در طیف بین تاریکی و روشنایی و یا در رنگ سبز برگها می توان تشخیص داد.(تصاویر زیر)
کاهش کنتراستافزایش کنتراستکنتراست معمولی

براکتینگ خودکار فوکوس (Focus Autobracketing)
این نوع براکتینگ ،تکنیکی نسبتا جدید است و هنوز استفاده از آن چندان شایع نشده است.بهترین استفاده آن در مورد دوربینهایی است که در آنها با استفاده از LCD یا منظره یاب الکترونیک(EVF ) ، فوکوس دستی انجام می شود.چون دقت منظره یاب و LCD کم است ،گاه امکان فوکوس دقیق وجود ندارد و یا خیلی مشکل است.حتی در برخی دوربینها امکان بزرگنمایی قسمت مرکزی تصویر برای فوکوس بهتر وجود دارد اما باز هم دقیق نیست.براکتینگ خودکار فوکوس می تواند راهی باشد برای غلبه بر این مشکل مهم.
در این براکتینگ،ابتدا یک تصویر با نقطه فوکوس تعیین شده توسط شخص تهیه می گردد.سپس یک عکس با نقطه فوکوس کمی دورتر و بعد یک عکس با نقطه فوکوس کمی نزدیکتر گرفته می شود.در نهایت پس از بازبینی در کامپیوتر ،عکس دلخواه تعیین خواهد شد.

فوکوس روی جسم وسطفوکوس روی جسم جلوییفوکوس روی جسم پشتی

منبع:

Autobracketing, Megapixel.net