image006.gif

شرکت DO Labs اعلام نموده است که بزودی نرم افزاری بنام DxO Optics Pro را برای اصلاح اعوجاج، vignetting، مات شدگی و CA برای دوربین های دیجیتال عرضه خواهد نمود. این نرم افزار بر اساس تحلیل های دقیقی که بر روی بدنه و لنز دوربین‌ها یدیجیتال مختلف انجام شده تهیه شده است.