سان دیسک با معرفی این سری جدید کارتهای حافظه، میزان کارآیی سرعت را به دوبرابر قبل رساند. این کارتهای جدید که در انواع CF ،SD و Memory Stick می‌باشند، قادرند اطلاعات را با سرعت ۲۰ مگابایت در ثانیه بنویسند و بخوانند. این سرعت بیشترین میران سرعت برای کارتهای حافظه است. در حال حاضر هیچ دوربین یا Card Reader ی وجود ندارد که بتواند از تمام این کارآیی استفاده نماید. حجم این کارتها بین ۱ تا ۴ گیگابایت است و در محدوده دمایی ۲۵ درجه زیر صفر تا ۸۵ !! درجه سانتیگراد بدون مشکل کار می کنند. همچنین سان دیسک نرم افزار Integrated RescuePRO را برای احیای فایلهای از دست رفته یا آسیب دیده روی این کارتها ارائه نموده است.