این دستگاه جالب و مفید که بنام فتوآلبوم سان‌دیسک هم نامیده میشود، برای نمایش تصاویر و فیلمهای موجود در کارت حافظه، بر روی صفحه تلوزیون بکار میرود. این دستگاه میتواند از ۸ نوع کارت حافظه مختلف و نیز حافظه های USB Flash ، تصاویر را دریافت و نمایش دهد. نکته مهم در نمایش تصاویر آن است که این وسیله تصاویر را به صورت بهینه برای تلوزیون نمایش میدهد. Digital Photo TV Player یک کنترل از راه دور نیز دارد و میتواند همزمان با نمایش عکسها، فایلهای موسیقی موجود در حافظه های Flash را نیز اجرا نماید و از طریق تلویزیون پخش نماید.