image009.jpg

مشکل اساسی در استفاده از فلاشهای معمولی این است که سایه های تندی روی سوژه موردنظر ایجاد می شود. این مساله تابعی از کیفیت نور و اندازه هد فلاش می باشد. برای رفعاین مشکل راههای مختلفی وجود دارد که یکی از رایجترین آنها استفاده از نور برخوردی به سقف است. بااین کار بصورت موثری یک سطح نوردهی خیلی بزرگ ایجاد می شود، اما باعث می شود تا سایه های ناخواسته ای در زیر سوژه ایجاد شود. بطور مثال باعث می شود تا تورم زیر چشمها به صورت یک برآمدکی بزرگ دیده شود.
تولیدات تجاری زیادی در بازار برای ایجاد نور مات و همگن وجود دارد، ولی اغلب آنها گران بوده و یا نتیجه آنها همیشه مناسب نیست.

image001.jpg

image002.jpg

در عکس فوق جعبه پخش کننده نور دیده می شود که روی هد فلاش نصب شده و نور را پخش و مات می کند.

image003.jpg


بدون استفاده از پخش کننده

image004.jpg

با استفاده از پخش کننده

به همراه داشتن چنین وسیله ای برای مسافرت بسیار عالی است، ولی در ادامه خواهید دید که داشتن آن از نداشتن بهتر است، ولی واقعا آنطورها که انتظار می رود خوب نیست.
بنابر این باید چکار کرد؟ خوب، شما می توانید دست بکار شده و سافت باکس خودتان را درست نمایید، ساختن چنین وسیله ای چندان مشکل نیست و تقریبا هزینه ای در بر ندارد و خواهید دید که نسبت به تجهیزات تجاری موجود نتیجه و عملکرد بسیار عالی دارد.
چیزهایی که برای ساخت چنین وسیله ای نیاز خواهید داشت عبارتند از:
– مقوای محکم با ضخامت ۲ تا ۳ م.م. که حداقل یک طرف آن سفید باشد.
– چسب همه کاره
– نوار چسب پهن که معمولا برای بسیته بندی بکار می رود
– پارچه شفاف، کاغذ کالک، کاغذ روغنی یا هر صفحه شفاف و مات دیگر، صفحات مات ضخیم مخصوص نقشه کشی بخاطر چروک نشدن و محکم بودن ترجیح دارند.
– کاتر تیز، خط کش فلزی یا یک لبه صاف برای برش و سطحی برای برش دادن

مرحله ۱
در مورد اندازه نهایی سافت باکس مورد نظرتان تصمیم بگیرید. این جعبه می تواند تا حدی که مزاحم لنز نشود بزرگ باشد. بعضی از فلاشها در جلویشان سنسوری برای تنظیم فلاش اتوماتیک دارند. باید مواظب باشید جلوی این سنسور مسدود نشود. در شکل زیر یک نمونه قدیمی که برای یک فلاش کانن ۴۳۰EZ ساخته شده دیده می شود. این سافت باکس واقعا خوب کار می کند ولی از آنجا که یک مدل اولیه است زیاد خوب به نظر نمی رسد.

image005.jpg


image006.jpgسافت باکس قدیمی با درنظر گرفتن مسدود نشدن فلاش

مرحله ۲
طول وجوه هد فلاشتان را اندازه بگیرید یک نوار از مقوا به پهنای ۲۰ م.م. به طول محیط هد فلاشتان ببرید. این نوار برای ساخت قسمتی که بصورت فشاری روی هد فلاشتان جا می رود و سافت باکس را نگه می‌دارد (نشیمنگاه) بکار خواهد رفت. یک نوار دیگر به عرض ۲۰ م.م. و به طول بلندترین وجه هد فلاشتان ببرید. نوار بلندتر را با اندازه وجوه هد فلاش علامتگذاری نموده و تا نمایید بصورتی که دور تا دور هد فلاش را بپوشاند و دو سر آن را با چسباندن نوار کوتاهتر روی درز آن بچسبانید. نوار را طوری تا بزنید که محل رسیدن دو سر آن به هم در میانه یکی از وجوه بزرگ هد فلاش واقع شود. قطعه نشیمنگاه را از روی هد برداشته و کناری بگذارید تا خشک شود.

image007.jpg

نشیمنگاه هد روی سافت باکس ساخته شده


مرحله ۳
با استفاده از اندازه نشیمنگاه و ابعاد سافت باکسی که مورد نظرتان است زوایای مورد نیاز را در نظر گرفته و وجوه مختلف جانبی سافت باکس را روی مقوا بکشید. را حتترین کار این است که مستطیلی به طول لبه بیرونی سافت باکس مورد نظر و به عرض عمق سافت باکسی که در نظر دارید بکشید و سپس با قرار دادن نشیمنگاه در وسط یکی از و جوه بلندتر، خطی از دو گوشه نشیمنگاه به دو گوشه دیگر مستطیل رسم نمایید تا آن وجه مورد نظر سافت باکس به دست آید. این کار را برای تمام وجوه سافت باکس انجام دهید. بعداز این کار شما وجوه سافت باکستان را در اختیار دارید. تنها به یاد داشته باشید که در لبه ها حدود یک سانت اضافه باقی بگذارید تا چسباندن وجوه به هم و به نشیمنگاه آسانتر شود. این وجوه را ببرید.

image008.jpg


سافت باکس نهایی


مرحله ۴
اگر سافت باکس شما خیلی بزرگ باشد، برای اینکه داخل چنین ناحیه بزرگی را روشن نمایید، نیاز است که یک پخش کننده دیگر در میانه راه داخل سافت باکس قرار دهید. به این منظور وسط وجوه را از طرف عمق علامت زده و یک نوار باریک را در جهت طولی از وسط تا نمایید تا یک زاویه قائمه را تشکیل دهد و این نوار را روی خطوط علامت خورده میان وجوه بچسبانید. با این کار لبه کوچکی ایجاد می شود که می شود پخش کننده میانی را داخل سافت باکس چسباند.

مرحله ۵
در این مرحله شما می فهمید که تمام زوایایی که محاسبه کرده اید درست است یا نه. تمام وجوه جانبی را به هم بچسبانید و لبه انتهای آن را به نشیمنگاه متصل نمایید و بگذارید تا چسبها خشک شود. تنها مواظب باشید که طرف سفید مقواها داخل سافت باکس واقع شده باشد. با استفاده از نوار چسب پهن در لبه ها سافت باکس را محکم نمایید. یک مستطیل کوچک از صفحه پخش کننده در ابعاد مورد نیاز ببرید و به لبه برآمدگی داخل سافت باکس که برای پخش کننده میانی درست کردیم بچسبانید. سپس صفحه پخش کننده اصلی را ببرید و جلوی سافت باکس بچسبانید. قبل از اینکه سافت باکس را تست نمایید اجازه بدهید چسب آن خشک شود. (می دانم که برای استفاده از آن دل تو دلتان نیست، ولی کمی دندان روی جگر بگذارید!)

image009.jpg


image010.jpg
ساختن این وسیله از شرح دادن ساخت آن آسانتر است، بنابر این دست بکار شوید. نتایج آن واقعا عالی است. پس چرا شما یکی از آن را برای خود نسازید. نتیجه استفاده از این وسیله را در عکسهای زیر ببینید.

image011.jpg

بدون سافت باکس

image012.jpg

با استفاده از سافت باکس دست ساز

از وسیله دست ساز خودتان لذت ببرید…