محققان دانشگاه Laval در کبک کانادا موفق شدند نوع جدیدی از لنز برای تلفنهای موبایل بسازند که نوعی انقلاب در این زمینه محسوب می‌شود. این لنزهای جدید شامل لایه نازکی از کریستال مایع با پوششی از مواد حساس به نور هستند. لنزها بسیار نازک بوده و با وجود قابلیت زوم و فوکوس، هیچ قسمت متحرکی ندارند و قادرند تصاویر بسیار شفافی بگیرند.