نسخه های جدید firmware دوربینهای EOS 350D ، EOS 1D MKII و EOS 1Ds MKII منتشر شد. برای آشنایی با اصلاحات انجام شده به این آدرس مراجعه نمایید.