سایت شرکت نیکونگرش خبر از انتشار کتاب راهنمای فارسی دوربین Nikon F55 داده است و از دارندگان این دوربین دعوت نموده تا برای دریافت کتاب راهنمای دوربین خود به نمایندگی این شرکت مراجعه کنند.